Μαγνητική Τομογραφία Βόλου

Loading

Μαγνητική Τομογραφία Βόλου

Στην αρχή της δεκαετίας του `80, η εφαρμογή του N.M.R. έγινε εφαρμογή που αποτέλεσε επανάσταση στην μελέτη των διαφόρων παθήσεων, θεωρείται δε τόσο σημαντική όσο και η ανακάλυψη των ακτινών Χ. Στα τέλη του 20ου αρχές του 21ου αιώνα αντιστοιχεί σε 100.000 πληθυσμό των χωρών Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, Ε.Ε. ένας μαγνητικός τομογράφος.

Ακολουθώντας την αναγκαιότητα της πληρέστερης διάγνωσης των διαφόρων παθήσεων του ανθρώπινου σώματος, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1999 η εταιρία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. με σκοπό την λειτουργία του πρώτου μαγνητικού τομογράφου στην Θεσσαλία σε ιδιωτικό επίπεδο.

Περισσότερα

Τελευταία Νέα

Μαγνητική Τομογραφία Βόλου