Μαγνητική Τομογραφία Βόλου

Loading

Διασφάλιση Ποιότητας

Η άμεση συνεργασία και τεχνική υποστήριξη της G.E. Medical System, διασφαλίζει την ποιότητα της σωστής λειτουργίας του Μαγνητικού Τομογράφου, ενώ παρέχεται συνεχής ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Υπάρχει επίσης συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στα θέματα της διάγνωσης και νέων τεχνικών.