Μαγνητική Τομογραφία Βόλου

Loading

Προφίλ

Στην αρχή της δεκαετίας του `80, η εφαρμογή του N.M.R. έγινε εφαρμογή που αποτέλεσε επανάσταση στην μελέτη των διαφόρων παθήσεων, θεωρείται δε τόσο σημαντική όσο και η ανακάλυψη των ακτινών Χ. Στα τέλη του 20ου αρχές του 21ου αιώνα αντιστοιχεί σε 100.000 πληθυσμό των χωρών Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, Ε.Ε. ένας μαγνητικός τομογράφος.

Ακολουθώντας την αναγκαιότητα της πληρέστερης διάγνωσης των διαφόρων παθήσεων του ανθρώπινου σώματος, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1999 η εταιρία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. με σκοπό την λειτουργία του πρώτου μαγνητικού τομογράφου στην Θεσσαλία σε ιδιωτικό επίπεδο.

Εγκαταστάθηκε μηχάνημα της G.E. τύπου Vectra 0.5 Tesla.

Λόγω της αλματώδους εξέλιξης της τεχνολογίας έγινε το 2005 αντικατάσταση του υπάρχοντος με τον πλέον σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο της G.E. Sigma Infinity 1,5 Tesla με σύστημα βαθμιδωτών πηνίων τύπου echo speed (33m T/m, 120 T/m/s), με πλεονεκτήματα την μείωση του χρόνου εξέτασης, το φιλικό για τον ασθενή περιβάλλον και την υψηλή ευκρίνεια.