Μαγνητική Τομογραφία Βόλου

Loading

Εξετάσεις

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑ

MRCP
ΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ)
ΜΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΜΤ ΑΓΚΩΝΑ (ΑΡ)
ΜΤ ΑΓΚΩΝΑ (ΔΕ)
ΜΤ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ Κ ΠΧΚ (ΑΡ)
ΜΤ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ Κ ΠΧΚ (ΔΕ)
ΜΤ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Κ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ (ΑΡ)
ΜΤ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Κ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ (ΔΕΞΙΑ)
ΜΤ ΑΜΣΣ
ΜΤ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΜΤ ΒΑΣΗ ΚΡΑΝΙΟΥ
ΜΤ ΓΟΝΑΤΟΣ (Δ)
ΜΤ ΓΟΝΑΤΟΥ (ΑΡ)
ΜΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΜΤ ΘΜΣΣ
ΜΤ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΜΤ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΜΤ ΙΣΧΙΟΥ - ΜΗΡΟΥ (ΑΡ)
ΜΤ ΙΣΧΙΟΥ-ΜΗΡΟΥ (ΔΕ)
ΜΤ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΜΤ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ (ΔΕ)
ΜΤ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ (ΑΡ)
ΜΤ ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ
ΜΤ ΟΜΣΣ
ΜΤ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ
ΜΤ ΟΣΧΕΟΥ ΠΕΟΣ
ΜΤ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ
ΜΤ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
ΜΤ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΜΤ ΥΠΟΦΥΣΗΣ
ΜΤ ΩΜΟΥ (ΑΡ)
ΜΤ ΩΜΟΥ (ΔΕ)

ΕΟΠΥΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ
ΤΥΠΕΤ
ΑΤΠΣΥΤΕ
AFFIDEA
EUROMEDICA
BIOΪΑΤΡΙΚΗ
MEDISYSTEM
GENERALI
HEALTH NET
HEALTHWATCH